torsdag 12 november 2009

Pressning av olivolja


Det var en del andra olivodlare före oss när vi kom fram till olivpressen... Egentligen är det fel att kalla det för olivpress, eftersom oliverna egentligen mals ner till en massa ur vilken man sedan pressar oljan.

När man kommer fram får man stora vagnar att lasta över oliverna i...


... sen är det bara att ställa sig i kön...


Så här ser det ut. Till vänster (utanför bild) vägs oliverna in, går sedan igenom hela kedjan och till höger kommer den färdiga olivoljan ut.


Varje vagnslast vägs in och förses med namn och nummer, för att man ska hålla reda på vilken olja som är vems.


Oliverna sköljs av en sista gång innan de blir krossade.


Här kommer vätskan från oliverna ut, sen separeras oljan från "vattnet".Det som blir kvar av oliverna slängs inte bort...


... det torkas och används sedan till bränsle för att driva maskinerna. Det används även som bränsle för värmekaminer, lite som pellets ungefär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar